Dagishundarna!

 
MORRIS
DORIS
VALLE
COOPER
LOUISE
SALLY